Tacit tudás

A tudásnak van egy önmagán túlmutató aspektusa, s ez a kreativitás, amely a tudást már nem csupán cselekvésre használja, hanem keresi a megújítás lehetséges formáit, és a birtokolt tudást adaptívan használja, vagyis a környezet elvárásaihoz igazítja.

klasszikus tudáspiramis szerint a tudás legalapvetőbb forrása az adat, vagyis azok a független tények, amelyeket valamilyen jelek (szám, hang, szöveg, kép stb.) formájában tárolunk.

A következő szinten az adatokból előálló információ található, amely viszont már függ a befogadó személytől. Információt ugyanis csak az olyan adatokból nyerhetünk, amelyek számunkra ismert fogalmakról jelzik a tényeket. Az adatból akkor lesz információ, ha valamilyen hozzáadott értéket kap.

Amennyiben egy mérleg vagy eredmény kimutatásban szereplő számokról a befogadó nem tudja, hogy melyik mit takar, mert nem rendelkezik pénzügyi ismeretekkel, akkor számára semmiféle hasznos információval nem bír ezen számok sokasága. Szintén nem tekinthető információnak a már megismert tények közlése. Amennyiben egy piaci előrejelzést az esemény bekövetkeztét követően teszünk közzé, akkor az már nem újdonság, és a hasznossága is elveszett.

Fontos tehát, hogy az információt a fogadóképes személynek a megfelelő időben, és a megfelelő környezetben tegyük közzé. Az információ értékelésére azt a Shannon féle technológiai szemléletű elméletet is használhatjuk, miszerint az adatoknak annyi az információtartalma, amennyi bizonytalanságot a befogadó felé megszüntetnek. Ez egyszerűbben úgy fogalmazható meg, hogy annyi információt nyújt egy adott közlés, amennyit a befogadó a megismertekből eddig még nem tudott.

A tudásról alkotott képet tovább finomíthatjuk a tudástípusok vizsgálatával. A személyes tudás két fő fajtáját különböztethetjük meg:

 • tacit (hallgatólagos), illetve
 • explicit (kifejezett) tudás.

hallgatólagos tudás jellegénél fogva személyes, általában nehezen formalizálható, ösztönöket, intuíciókat, tapasztalatokat tartalmaz. Az explicit tudás szavakkal, számokkal, ábrákkal kifejezett, illetve kifejezhető, megjeleníthető, formálisan átadható, jól strukturált.

Az így beágyazott információból a személyes képességeknek megfelelően építhető, illetve bővíthető a tudás. Belátható, hogy a piramisnak ez a szintje a legnehezebben megragadható, mert itt már az informáltságon túl a

 • képességek,
 • az intelligencia,
 • a motiváltság foka,
 • a tudásbefogadási hajlandóság,
 • a korábban tanult cselekvési minták és magatartásformák, valamint
 • a környezet hatásai is szerepet játszanak.

Gyakran az explicit tudás átadására összpontosítunk, tehát az olyan információkra és ismeretekre, amelyek könnyen megfogalmazhatóak és továbbíthatóak. Ide tartoznak például a tények, adatok vagy számok, tehát azon információmorzsák, amelyek könnyen és specifikusan átadhatóak egyik személytől a másiknak.

Van azonban egy másik típusú tudás is, amely ugyanolyan fontos, mégis gyakran figyelmen kívül hagyják: a hallgatólagos vagy rejtett tudás, ismertebb nevén tacit tudás.

A tacit az a fajta tudás, amelyet nehéz megfogalmazni vagy másoknak pusztán szavakkal átadni. Gyakran „know-how”-nak, „intuíciónak” vagy “megérzésnek” nevezik, és személyes tapasztalat, megfigyelés és gyakorlat révén szerezhető meg. Ezt a fajta tudást gyakran természetesnek veszik, pedig számos területen — így a digitális oktatásban is — létfontosságú a sikerhez.

A tacit jelentése

A hallgatólagos tudás létfontosságú szerepet játszik az élet minden területén. Egy tapasztalt oktatónak például intuitív érzéke lehet arra, hogy milyen típusú tananyagok és tevékenységek működnek a legjobban egy adott célközönség, egy adott tanulószegmens számára. Tudhatja például, hogyan tervezzen olyan vonzó interakciókat, amelyek:

 • motiválják,
 • összpontosításra bírják,
 • szorgalomra ösztönzi a tanulókat.

Emellett arra is intuíciójuk lehet, hogy:

 • miként reagáljanak a hallgatók kérdéseire és aggályaira,
 • hogyan segítsék hatékonyan az online vitákat,
 • hogyan adjanak építő és támogató visszajelzést.

Ezt a fajta tudást nehéz szavakba önteni vagy explicit módon tanítani, de felbecsülhetetlenül fontos a sikeres és produktív tanulási környezet megteremtéséhez.

Morfogenetikus mező és szabad energia

“A Biosz egész területén mozgó spirálsávok viszik beteljesedésük felé a fizikai organizmusokat. Amit…

A biorezonanciáról érthetően

A biorezonancia a jövő orvostudományának egyik legnagyobb ígérete, mivel a szervezet legalapvetőbb…

Hogyan lehetséges a létezés?

John Archibald Wheeler, a kvantummisztériumok főpapja, úgy gondolja, hogy a valóság nem a fizikai…

Inspiráció

Nos akkor vágjunk a közepébe újra. Szokásommal ellentétben szakítok a hagyománnyal, és leírom azokat…

Tükör által homályosan

A következő írás még mindig teoretikus jellegű, de minőségi ugrást jelent – mind a tudatosság…

Kozmikus léttartalmak

Hogy mi is vár ránk a közel és távol jövőben? Sokan sejtik, még többen vélik tudni, de igazából…