Módszertan

A 3. évezred elején világosan belátható, hogy a társadalmi-gazdasági és környezeti problémák sokasága olyan komplexitásúvá vált, amelyek kezeléséhez és megoldásához a korábbinál hatékonyabb és eredményesebb globális tudásra van szükség.

A tacit tudás (Polányi Mihály filozófus írta le először az 1960-as években), amely a kimondatlan tudás – az egyének fejében, vagyis személyes tapasztalataikban rejtőzik, s amelynek döntő szerepe van a gyakorlati problémák megoldásában – annak ellenére is, hogy gyakran nemhogy másoknak, de tulajdonosának sincs tudomása róla. Az ilyen tudást sejtik az ösztönös megérzés mögött. A mindennapi életben legtöbbször semmilyen esemény nem világít rá a néma tudásra. Becslések szerint egy-egy szervezeten (pl. iskolán) belül az összes tudás 80 százaléka tacit tudás.

Az explicit tudás ezzel szemben az a tudás, amelyet birtokosának sikerült szavakban vagy más formalizált jelrendszerben megfogalmaznia. Így ez már (elvileg) közzétehető, másnak átadható. A szóbeli kifejezés révén megragadott, alakot öltött és formába öntött tudás nem más, mint maga az információ. A tudásmenedzsment elsődleges célja a tacit tudás előcsalogatása, explicitté tétele. Mi történik ilyenkor?

A szervezetben dolgozók kimondatlan, személyes tudása a megfogalmazás (rögzítés, kodifikálás, rendszerezés) révén válik a másik ember számára hasznosítható információvá, amelyet aztán újra és újra hasznosítani lehet. Ezt a lépést externalizációnak nevezik. A megfogalmazás jelentőségét nem lehet túlbecsülni.Minél inkább sikerül a rejtett tudás lényegét megragadni, annál szélesebb körben hasznosítható a születő információ.


A tacit tudás átalakítása explicit információvá minden kétséget kizáróan látványosan növeli az intézmények szellemi kapacitását, ezért áll ez a törekvés a tudásmenedzsment előterében
.”

– Tacit tudásnak tekintjük az okkult képességeket, melyek az új Eon alapkészségei.

Cél, hogy a jelen világban explicit tudássá válhasson ezek közül minél több lehetőség/adottság. 

Okozattal foglalkozunk, vagy az okkal?

A „miért kérdések”megvilágítása…

Okkeresés, ahogyan eddig nem történt meg.

Amit a mindennapokban alkalmazunk okkeresés címszó alatt, az jellemzően a személyiség határait nem haladja meg, ergo nem lépi át az ismétlési kényszer küszöbét.

A felületi látásmódhoz, az ábrába, vagy külön ábrázolni, be kell tenni a kör ívén két nyilat mely a múltat és jövőt szimbolizálja.

Sötét anyag az agyban – az asztrocita hálózat

Agyunkat felfoghatatlanul nagy számú, mintegy 10 a 11-en neuron építi fel, melyek egyenként több…

Nyelvünk nem alkalmas a kvantumvalóság leírására

A kvantumvilág – és benne rejlő bizonytalanság – dacol azzal, hogy szavakkal leírjuk. “Az ég…

A rejtett agyra is szükség van a tanuláshoz

Agysejtjeinknek csak mintegy tizenöt százalékát alkotják az idegsejtek, a többi részt az úgynevezett…

Az éberség fogalma

A következő írás a hatvanas években született. Az aktualitása viszont, – talán sokaknak nem meglepő…

Ábrándozás a mutánsokról

Ez az írás is rendkívül tartalmas, ha nem rohansz, csak akkor kezdj neki. – A mutáció ugrásszerű…

A lélektani forradalom felé

Ez az írás, szintén Louis Pauwels – Jacques Bergier zseniális munkája. Reményeim szerint a szavakon…