Alkalmazás fejlesztés

Paul Grice-i maximák – Tárgyalástechnikai támogatás

Amit tudunk ma, hogy visszavezettük a létezésünket az információra.

A magánszemélyek, a vállalatok és az állami, önkormányzati szervek legértékesebb kincse az adat és az információ.

Ismeretelmélet Az információ olyan ismeret, tapasztalat, amely valakinek a tudását, ismeretkészletét, ennek rendezettségét megváltoztatja, átalakítja, alapvetően befolyásolja, és ez átmenetileg a tudásbeli bizonytalanság növekedésével is járhat.
Hírközlés Az információ valamilyen sajátos statisztikai szerkezettel rendelkező jelkészletből összeállított, időben és/vagy térben elrendezett jelek sorozata, amellyel az adó egy dolog állapotáról, vagy egy jelenség lefolyásáról közöl adatokat, melyeket egy vevő felfog és értelmez. Az információ mindaz, ami kódolható és egy megfelelő csatornán továbbítható.
Kommunikáció-
e
lmélet
Az információ kölcsönösen egymásra ható objektumok kommunikációjának objektív tartalma, amely ezen objektumok állapotának megváltozásában nyilvánul meg.
Társadalom-
tudomány
 
Az információ a társadalom szellemi kommunikációs rendszerében keletkezett és továbbított hasznos vagy annak minősülő ismeretközlés. Össztársadalmi jelenség, a világ globális problémáinak egyike.

Civilizációnkra jellemző bábeli zűrzavar szignifikáns igényeket támaszt olyan interaktív tárgyalástechnikai eszközök megjelenésére, amelyek támogatást adnak a kommunikációs mód, módalitás, mennyiség és minőség tekintetében.

Ez új közösségi közmegeggyezési fundamentumot jelent.

Ez vonatkozik azokra a felületekre, amelyek, ma jelentős befolyással bírnak kialakult válságjelenségeire. Politika, gazdaság, kultúra, vallás…

Interaktív támogatói rendszerek színekben és hangokban reflektál a tudatállapot válatozásainkra

No posts found.