Tobozmirigy aktiválás

Tobozmirigy aktiválás – Egy ember kinyitotta a harmadik szemét egy mágnessel. Hallottad már az a mondást, hogy „Vigyázz mit kívánsz, mert megkapod”? Sokan próbálják különböző módszerekkel megnyitni a harmadik szemüket, nos a szóban forgó személy nyilvánvalóan többet kapott, mint amennyire vágyott.

Egy mágnes északi pólusát használva egy férfi állítólag kinyitotta a harmadik szemét, s nemcsak az itteni dimenzión belüli dolgokat, hanem az ezen túlit is látta.

Walter Rawls tobozmirigy stimulátor kísérlete
Egy részlet David Wilcock ” The Science Of Oneness – Az egység tudománya” c. munkájából:

Walter Rawls, aki a monopoláris mágneses mezők hatásainak kérdésén dolgozott a néhai Albert Roy Davisszel, azt mondta nekem egy telefonbeszélgetés alkalmával, hogy azzal kísérleteznek, hogy egy mágnes északi pólusát a tobozmirigy fölé helyezik.

295049_131788916945764_1044508523_n

Egy olyan maszkot készítettek, mely megtartotta a hengeres mágnest, miközben annak északi pólusa a tobozmirigy fölé irányult. A cél az volt, hogy stimulálja a mirigyet és megnézzék van e rá bármilyen hatással ez a kísérlet, vagy hogy lát e valamit így. A vizsgálat 4 héten keresztül folytatódott és napi 10-30 perc erejéig stimulálták a harmadik szem területét.

Az első héten, mikor Walter az íróasztalnál iratokat olvasgatott, a szeme sarkából valamilyen mozgást észlelt. Felnézett és azt látja, hogy egy kísérteties emberalak bejön az egyik falon, és átsétálva a szobán eltűnik a másik falon. Az alak figyelmen kívül hagyta Waltert.

A kísérletet folytatták a második és harmadik héten is. A második héten ugyanaz az alak ismét megjelent, de ez alkalommal mát több részlet látszott belőle, már nem volt annyira kísérteties, és Waltert is észrevette, mert feléje pillantott, mielőtt átment volna a falon.

A harmadik héten Walter a szokásos módon az irataiba temetkezett, és egyszer csak arra lett figyelmes, hogy valamilyen változás történik a szobába. Mikor felnézett azt látta, hogy a fal szertefoszlik, egy kis domb jelenik meg, ahol egy nő és egy férfi ül egy fa alatt. A férfi a már ismert kísérteties alak volt, akit az előző alkalmakkor is látott. Walter figyelte még néhány percig ezt a pásztorias jelenetet, közben a férfi Walter felé nézett, s nagyon meglepettnek tűnt.

Úgy tűnt ez alkalommal Walter tisztán látja a szellemet, ugyanaz volt, akit a múlt héten is látott. Ezt követően a kép elhalványult és a fal visszaállt normális állapotába. Ettől a pillanattól kezdve Walter többé nem használta a tobozmirigy stimulátort.

Walter és Albert közösen írtak egy könyvet a mágnesességről: The Magnetic Blueprint of Life by Albert Roy Davis and Walter, Jr. Rawls
tobozmirigy02Wilcock megjegyzése:

Charles Fort munkájában megemlíti, hogy sok “spiritualista” kutatást végeztek a 20. század fordulóján. Ezek közöl az egyik az American Society for Psychical Research szervezet, melynek kutatásai közvetlenül összefüggnek a magasabb szintű szellemi észlelések és a Nap magasabb energetikai kisugárzásának hatására történő paranormális tevékenységekkel.

A megfigyelések szerint ilyenkor a Nap a tudatosságnak egy extra energiát kölcsönöz, mely lehetővé teszi, hogy egyébként normális emberek belelássanak más birodalmakba/ illetve egy keveredést okoz a valóságokba. S majd láthatjuk milyen szellemi bravúrokra képesek egy pillanat alatt azok az emberek, aki belelátnak ezekbe a birodalmakba anélkül, hogy valamilyen külső stimulációt használnának.

A 2007-ben történt némi áttörés a tobozmiriggyel kapcsolatosan, ami megjelenik majd a sorozat későbbi köteteiben. Az egyik dolog az, hogy a mirigynek nagyon hasonló a belső szövet szerkezete, mint a szem retinának. Azt gondoljuk, hogy a harmadik szem sokkal, de sokkal érdekesebb és titokzatosabb, mint azt a legtöbb ember valaha is gondolná. Úgy tűnik a tobozmirigy egy hiperdimenzionális “interfész” !

Tobozmirigy :: Lelekmozaik

Mindazonáltal a mirigynek nagyon egyszerű a működési folyamata – nevezetesen egy fenyőtoboz forma, melynek belseje tele van vízzel, ami véd az elektromágneses energiáktól, hang és egyéb sokkoktól, ugyanakkor egy híd más téridőbe, a metafizika birodalmába, ahol különböző kísérleteket vitathatunk meg. A tobozmirigy belseje tele van vízzel.

Dokumentált tény, hogy a tobozmirigyen több vér folyik át, mint az agy bármely más területén A feljegyzések szerint van egy elektromágneses pajzsunk ami körülveszi a vizet a mirigyben, és úgy tűnik, hogy ennek a pajzsnak az integritása nagyon-nagyon fontos.

A kábítószerek használata, mint pl. az LSD, torzíthatják és ideiglenesen kikapcsolják a pajzsot, ami véd az interdimenzionális tudatosság hatásaitól, ezért veszélyes lehet. Az ilyen szerek olyan repedéseket alkotnak a védőpajzson, ami sosem szűnik meg igazán, s ha valaki túl gyorsan „nyílik” meg, annak katasztrofális hatásai lehetnek a józan észre.

Szóval a fenti esetben, úgy tűnik, hogy egy kimondottan elektromágneses folyamat, átmenetileg megzavarhatja a tobozmirigy mirigy pajzs működését hasonló módon.

NEM ajánljuk senkinek, hogy kipróbálja otthon.

Tobozmirigy mágnesek

Ha volt egy mágneses pólusváltás, akkor el kell gondolkozni a tobozmirigyre gyakorolt hatásán. Továbbá azon, hogy hogyan hat a két agyféltekénkre a mágnesesség változása?

Egy másik cikkben, “Pineal Gland Mystique ” mágneseket és a tobozmirigyet illetően kijelentették:

„Ragassz fel (pl. ragtapasszal) egy mágnest a 3 szem fölé (két szemöldök közötti részre, de kissé feljebb, mint a szemek, lásd a képen jobbra) néhány órára, serkenti fogja a tobozmirigy működését és segít a (mésztelenítés) is.

A mágnes hatására a szervezet lúgosabbá válik főleg azok a testrészek, ahová a mágnes fel van erősítve. Akármilyen intenzitású mágnes (Gauss) megfelel, de a fej területen, csak éber órákban, illetve napközben javallott használni. A „Ra” (Nap) energia erősíteni fogja a mágnes tobozmirigyre gyakorolt hatását.”

sci_so5

Mágneses mező és a tobozmirigy

Egy a Föld mágneses mezőjének a tobozmirigyre gyakorolt hatásáról szóló tanulmányban megállapították, hogy a környezeti feltételek közül az egyik a földmágnesesség, ami úgy tűnik növelni a tobozmirigy aktivitását.

Nem olyan rég jelentős érdeklődés tanúsítottak „a föld mágneses mezőinek hatása (EMF) élő szervezetekre” című tobozmirigy04kutatások iránt, különösen az útkeresés (pl ami alapján a madarak tájékozódnak) (Baker, 1980, 1981; Husing, 1960) részéről.

Ez az érdeklődés több ezoterikus területre is kiterjedt, közülük az egyik a parapszichológia.

Voltak tanulmányok, mely szerint a pszi képesség összefügg a mágneses mező erejének változásával. (pl. Persinger, 1989)

Egy másik kapcsolatba hozza a pszi képességet a tobozmiriggyel – (Roney Dougal, 1989) – valamint a föld mágneses mezőinek a tobozmirigyre gyakorolt hatásával foglalkozik.

Megint egy másik a „dowsing” (varázsvesszővel való kutatás) képességgel függ össze – (Williamson, 1987) Vannak tanulmányok, melyek az UFO jelenségeket a Föld olyan területeivel hozzák kapcsolatba, ahol mágneses anomáliák jelennek meg (Devereux, 1982) és a UFO jelenségeknek van egy pszi komponensük is (Roney – Dougal, 1991).

A fenti tanulmányokat egy csokorba szedve érdekes kép rajzolódik ki; a jó öreg hatodik érzék lehet, hogy csak egy EMF érzékenység. Mindazonáltal ez az érzékenység egy tudatalatti alatti észlelés, s a lelki folyamat, melynek során tudomást szerezünk az információról, sok szempontból hasonlít arra, ahogyan a Pszi benyomásokat tudatosítjuk.

Egy gyakorlati, szubjektív szintről nézve azért az EMF tudatossága és a pszi információk tudatossága nagyon hasonló módon fog megnyilvánulni. Így egy „dowsing” térkép (pszi benyomások tudatosítása) és egy mező „dowsing” (elektromágneses benyomások tudatosítása) hasonló módon nyilvánul meg, az információ forrásának megszerzésére ott van az inga vagy a rúd, de ezek inkább egyfajta biológiai visszacsatolási eszközök, melyek továbbítják a test tudatalatti válaszait a tudatos elméhez.

Ahogy arra már utaltam több hagyományos tudatalatti észlelésekkel kapcsolatos kutatásaim során, hogy az tudat észlelések és a pszi észlelések közötti határ nagyon homályos, és az egyik észrevétlenül beleolvad a másikba. Egy szóval lehet módosítani a tudatot, ha stimuláljuk a tobozmirigyet az elektromágneses vagy a föld mágneses mezőinek megváltoztatásán keresztül.

Schumann rezonancia és a tobozmirigy

A Schumann rezonancia a föld elektromágneses mezőjének a frekvenciája. A föld mágneses mezőjében bekövetkező változások hatnak a melatonin és szerotonin termelésére a tobozmirigyben, valamint befolyásolják az agytörzs acetilkolin szintjét.

Mind-Control-Digital-Brain-Image-650x507

„Schumann-rezonanciáknak nevezzük a bolygófelszín és az ionoszféra által határolt gömbréteg elektromágneses sajátfrekvenciáit, amit a zivatartevékenység során keletkező villámok keltenek. Nevüket leírójukról, Winfried Otto Schumann fizikusról kapták, aki 1952-ben matematikai úton levezette létezésüket. A jelenség elsősorban a kontinensek trópusi régióira koncentrálódik, de az egész bolygó légkörére jellemző.

Bármely más bolygón előfordul, ahol villámlás és ionoszféra található, de a jellemző frekvenciák a bolygó méretétől, a mágneses tér erősségétől és az ionoszférától is függenek, ennek megfelelően a földiétől eltérőek. A Föld esetén a Schumann-rezonanciák frekvenciája az ELF tartományba esik, a sajátfrekvenciák átlagértékei 7,83 Hz, 14,1 Hz és 20,3 Hz.

A Nature című tekintélyes tudományos folyóirat 1893. szeptember 28-i számában beszámolt a British Association for the Advancement of Science üléséről. Ezen George Francis FitzGerald fizikaprofesszor többek között a következő megjegyzéseket tette:

1. „Az a hipotézis, hogy a Földet, mint elektromosan vezető testet egy nem-vezető réteg veszi körül, nem felel meg a tényeknek. Az atmoszféra felső rétegei valószínűleg jó vezetők.”

2. „Feltételezhetjük, hogy a villámlások alatt a levegő képes az [elektromágneses] zavarok továbbítására.”

3. „Ha az északi fény magasságát 100 km-re becsüljük, akkor a rezgés periódusideje 0,1 s.” A 0,1 s periódusidőből 10 Hz-es frekvencia adódik.”
Következtetés

A lecke, amit meg kell tanulnunk ezekből a kísérletekből az az, hogy meg kell találni az energetikai egyensúlyt a Földdel és a nappal, mert minél inkább eltávolodunk a természettől, annál inkább nincs egyensúly a testben, s ahhoz, hogy a tobozmirigy optimálisan működjön el kell érni mind a külső és belső egyensúlyt egyaránt.

Forrás; Gréasai