Tértechnológiás növénykezelés

Feladat az volt, hogy egy olyan stabil erőtér jöjjön létre, amely az adott területen termesztett növényeknek, élő szervezeteknek, korunk technológiai lehetőségeit figyelembe véve az optimális feltételeket biztosítja. Egy speciálisan kialakított kristály és plazmamag segítségével egy információgenerátort és egy információkondenzátort vagyunk képesek ötvözni. A készülék egy frekvencia modulációs panel, mely az információhordozó programok befogadására épített kristályos magokat is hordozzák, illetve több dimenzióban is fejtenek ki hatást. Ami ebben az esetben érdekes lehet, az az, hogy ebben az esetben a plazma a frekvencia moduláció alapja, s a feszített kristályok erősítenek egy többsíkú ingerület átvitelt.

“Növények esetében ezzel az erőtérrel kezelt területen, fajta specifikusan állíthatóan (programozhatóan), adott növény energetikai erőterét támogatjuk. Ennek hatására maga a növény optimálisabban fejlődik, maximálisan tudja nyújtani azokat a mutatókat, amivel genetikailag rendelkezik, illetve szélsőséges körülményekre is ellenállóbb lesz. Az eddigi kísérletek, (csíráztatási, szabadföldi, kertészeti) igazolják a kutatás irányának helyességét, gyakorlati hasznát. Továbbá megemlíteném, hogy ha a ilyen módszerrel kezelt vizet is alkalmazunk kiegészítve az alapkoncepciót, még érdekesebb eredmények születnek és születhetnek. A gerjesztés atomok szintjén, az elektronok pályamódosításával történik. Az így kialakult egységes gerjesztés, önrendeződési folyamatot indít el. Ez teszi lehetővé, hogy a vízmolekulák egységes távolságra kerüljenek egymástól. A vízben és térben tárolt energia, ha energetikailag alacsonyabb szintű közegbe kerül, képes energiakvantumok leadására. Az energiakvantumok a sejtek életképességét, anyagcseréjét pozitív irányba befolyásolják. Ezen kutatások alapján már gyomtalanítási kísérleteket is végeztünk nagyüzemi körülmények között (60 Ha), mely kecsegtető eredményeket hozott. A speciális kristályokon és rezonátorokon alapuló tértechnológiai növénykezelő berendezés hatásfoka tovább javítható, ha a kimeneti teljesítményt erősítjük. Erre több módszer is ismeretes (további speciális kristályok használata, mágneses berendezések, és plazma alapú berendezések) A legoptimálisabban kivitelezhető, és legfejlettebb stádiumban lévő berendezés a plazma kisülést használó berendezés.”

Nagy Zoltán

Ez az alábbi részekből áll:
– tápegység
– nagyfrekvenciás generátor
– plazma cső (vákuumcső) és a hozzá tartozó rezonátor kamra
– segéd berendezések további rezgések bevitelére (mikrokontroller alapú jelgenerátor) A berendezés üzemeltetése megoldható a 230V-os hálózatból is, de terepen megoldható a napelemes táplálás is.

Fogyasztása 50..100W közé esik.

Kisebb teljesítményű berendezést is lehet építeni, de ez esetben a besugárzott terület csökkenésével lehet számolni. De ezekről és a jelenlegi tesztekről a készültségi fokokról bővebben a későbbiek folyamán lesz szó, amikor az aktualizálódási folyamatok beérnek.

Roskó Farkas