Számítógépes „hatodik érzék” képességeink fejlesztéséhez

Felgyorsult civilizációs környezetünkben joggal irigyeljük az életüket önmaguk fejlesztésének szentelő jógikat, szerzeteseket és a harcművészek eredményeit. A régi korok önfejlesztő módszerei azonban arra épültek, hogy minden mást kizáró időráfordítással és elmélyüléssel lehet eredményt elérni. Ez azonban kikerülhetetlenül kettéosztotta a világot a hétköznapok sodrásában elmerülő és a rohanó világtól inkább különvonuló, tisztább tudatú emberekre.

Érdekes, hogy egy hasonló kettéosztottság agyunkban, tudatunk működésében is jelen van. A bal agyféltekénk a felelős a térben és időben, ok és okozat szerinti tájékozódásért, mondhatni egyénként való létezésünkért. A jobb agyfélteke viszont feloldja ezt a világtól való elhatároltságot, működéséhez tartozik a harmónia érzékelése és kifejezése. Elgondolkodtató, hogy az értékes képességeink jórészt a két agyfélteke együttműködésén alapulnak. Ennek szellemében talán az sem szokatlan gondolat, hogy a „nyugati” tudomány és technika, illetve a „keleti” spirituális szemlélet egymást támogatva újfajta képességfejlesztő módszert hozzon létre.

Az IdeonFocusSystem (rövidítve IFS) célja, hogy a tudomány és a technológia lehetőségeit felhasználva a mai, hétköznapi emberek számára is elérhetővé tegye öntudatunk érzelmi és szellemi képességeinek megismerését, irányításának lehetőségeit.
A rendszer egyszerűen kezelhető mini EEG készüléket használ, amely az agyi idegsejtjeink csoportos működését összegezve méri a bal- és a jobb agyfélteke különféle tudatállapotokra jellemző aktivitásait. Az adatokat kiértékelő szoftver ennek változásait hangok, képek, játékok élményeinek formájában visszajelzi (biofeedback).

JELENTÉS A HIRDETÉSRŐLSZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

De találóbb lenne a pszichofeedback kifejezés, ugyanis más orvosi EEG-től és visszajelzéses rendszerektől eltérően az IFS nem a különféle agyi funkciók feltérképezésére, illetve célzott tréningezésére helyezi a hangsúlyt.

Módszerében „mesterséges érzékszervet” hoz létre az egyszerűen elkülöníthető tudatállapot-aktivitások megismertetésére. Alapvetően a jól ismert agyhullám-tartományok kombinációival dolgozik: béta – érzékszervi ingerekre való reagálás, problémamegoldás; alfa – testi-lelki ellazulás, befelé figyelés; théta – intuíció, belső képek létrehozása és felismerése (álmodás).

Az eddigi – növekvő számú – vizsgálatok alapján többféle érdekes korreláció figyelhető meg különféle tudat-modellek és az elkülöníthető agyhullám jellemzők között:

Agyhullámok és tudatszintek


Az IFS legfontosabb sajátossága, hogy mindezeket a hallgató egymásra épülő, fokozódó nehézségű gyakorlatok során sajátítja el. Szöveges irányítás és speciális hatások moduláris kombinációival, az igényszerű ellazítás-stresszcsökkentés céljainak képes megfelelni. Ám ezen túl a belső harmóniát és intuíciót tápláló tudatállapotok fenntartását gyakorolhatóvá, edzhetővé teszi. Erre alapozva bármilyen irányú aktivitáshoz kifejleszthető, koordinálható a belső nyugalom és az ellazult figyelem. Csíkszentmihályi Mihály, a világhírű magyar tudós ezt jellemzi a Flow állapotával (ld. ábra lent balra, a színek itt a terhelés-hozzáállás egyes állapotaira utalnak).

Hasonlattal élve, „repülésszimulátor” áll rendelkezésre a tudat számára, amellyel nemcsak a „csendes időben való nyugodt repülés” gyakorolható, hanem akár „a viharos időben való leszállás” is! Jelentős újdonságként említhető a hálózatba kötött rendszereken keresztül történő „kötelékrepülés” is, vagyis az egymással való összehangoltság. Egy csoport harmonikus együttműködése is edzhető a megfelelő gyakorlatok segítségével.
Az egyes leckék, gyakorlatok élményei után részletes elemzést, objektív kiértékelést is kaphatunk az elért eredményekről, az előrehaladásról. Az eredmények kiértékelhetők agyhullám tartományok szerinti statikus, reaktív, dinamikus, időrendi és feladatmegoldás szerinti bontásban, illetve összesített standard pontszámmal (MQ). Érdekes tapasztalat, hogy pl. a csapatsportokban jellemző az erősebb jobb agyféltekés aktivitás. A rendkívüli intuíció (para-képesség) összefüggést mutat a hosszabb théta szakaszok jelentkezésével.

Az eltérő jellegű és nehézségű gyakorlatok során nyújtott jellemzők lehetőséget adhatnak pszichológiai, mentális felmérésre is. A rendszer szoftvere elemző modullal támogatja az ilyen irányú teszteket, kutatásokat. Ezen kívül másfajta fiziológiai mérések eredményei is bevihetők és összevethetők a tudati működés agyi jellemzőinek értékeivel.

Az IFS moduláris szerkesztő programjával tetszőleges életterület igényei szerinti képzés állítható össze. Az iskoláskor tanulást fejlesztő lehetőségeitől kezdve, a munkahelyi stressz csökkentés és rehabilitáció eszközein át, az időskori szellemi karbantartás támogatásáig. Szakmai szinten kiemelkedő szerepe lehet a magas mentális teljesítményt igénylő tevékenységek fejlesztésének (élsport, rendfenntartás, menedzserképzés, közlekedés, stb.), de bármilyen munkakör teljesítménye és teherbírási szintje javítható az önfejlesztő leckéken keresztül. A részletes, nyomtatható kiértékelés jelentős támogatást ad például a HR-es munka színvonalának emeléséhez.
A képzési rendszer nagy segítséget nyújthat a közeljövőben elterjedő, agyhullámokkal vezérelt eszközök használatának fokról-fokra való megtanulásában is.

A rendszer jelenleg együttműködésben vesz részt a SOTE TE Spiroergometriai Laboratóriumával és a BM Nemzetközi Oktatási Központ extrém stressz kutatásával.

Lovass László