Plazmakutatás I.

Röviden írok arról, hogy hogyan működik az általunk fejlesztett készülék. A következő írásom kevésbé fogja követni a fizika, elektronika és más egyéb irányzatok által használt terminológiákat, inkább ötvözi azokat. Az ebből adódó pontatlanságok, pongyolaságok abból fakadnak, hogy a terület további pontosítást, kutatást érdemel. Ezért így ebben a formában nem tekinthető tudományos cikknek, és még inkább nem axiómák, törvényszerűségek lefektetésének.  Személyes tapasztalatokból, és a rendelkezésre álló információkból született szintézis. Célja azonban mégis a megismertetése az adott területnek, és segítség, az ezzel foglalkozóknak, foglalkozni kívánóknak. A tapasztalatok nem légből kapottak, sok éves vizsgálódás eredménye. A tapasztalatokat többek között, az extra-szenzoros képességekkel rendelkező emberek is megerősítették.

Rife az 1950-es években dolgozott az ő készülékével, mellyel az ún “frekvenciagyógyászat” segítségével kórokozókat tudott elpusztítani. A közvetlen biológiai hatásokat szintén a saját maga által fejlesztett mikroszkóppal tudta-élőben- megfigyelni.

http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Rife

A mai követők közül Hulda-Clark-ot és Jim Bare-t emelném ki, ők sokat tettek a technológia finomításáért, és a frekvenciák pontosabb kiméréséért. Magyarországi követője Vértesi Csaba.

A lényeg a következő:
Ha az emberi szervezetet megfelelő frekvenciájú és megfelelő erősségű elektromágneses (jellegű) sugárzással sugározzuk be, akkor szelektíven időtükröztethetőek, vagy elnyomhatók bizonyos kórokozók, paraziták.

A testbe többféleképpen be lehet vinni ezeket a hullámokat:

– Galvanikusan Közvetlen érintkezéssel (megfogjuk). Ennek hátránya hogy gyenge, és egyenetlenül fog eloszlani, a jobb elektromos vezetőképességű részen fog átáramlani az energia nagy része, esetleg elkerülve a kívánt részeket.

– Elektromágnesesen (antennával) Viselkedése kb. ugyanaz mint az előző esetben, mert amint a kisugárzott hullám eléri a testet, abban már áramként folyik tovább. A frekvencia és a teljesítmény megfelelő megválasztásával megválasztható, hogy az energia milyen mélyen hatoljon be a szövetekbe. (behatolási mélység -lásd  még skin-hatás) DE ez egy másik elv, az úgynevezett diatermiás készülékek. Itt nagyfrekvenciás besugárzással hőt keltenek a szövetekben. (a frekvencia itt 13,56 illetve 27MHz, a teljesítmény 300..500W) Ezeket elsősorban ízületi problémák kezelésére használják.

– Mágnesesen Ez hatásos módszer és vannak berendezések melyek ilyen elven működnek. Valamikor csak egy állandómágnest használnak, már az is képes pozitív biológiai hatásokat kiváltani, ha a megfelelő pólusával a megfelelő helyre teszik. A változó elektromágneses tér sokkal jobban áthatol a testen. A hátrány az, hogy itt meg pont a test elnyelőképessége kicsi, meglehetősen nagy teljesítményeket kell használni. (Papadopulos-féle készülék)

Felmerült a kívánság; JÓ LENNE egy olyan sugárzást találni, ami a sejtekre, illetve kórokozókra közvetlenül tudna hatni, de nagy az áthatolóképessége és át lehet vinni a segítségével egy adott modulációt (frekvenciát) ami a célzott közegre jellemző.

Erre a célra fejlesztette ki Rife a plazma-csövét. Itt többféle sugárzás is keletkezik, például elektromágneses, UV, nagyon gyenge röntgen (esetleg), és fény is. Ám az adódott mérési anomáliák egy másfajta-nagy áthatolóképességű hullámra is utalnak.

Ez az, amit sokféleképpen emlegetnek, skalár-hullám, ZPE-mező, Tesla-hullám, hideg- elektromosság stb. Egyelőre erre – tudományosan és pontosan reprodukálható- szenzorunk még nincsen. Nagyon nagy energiasűrűségek esetén konvertálódhat bármilyen tetszőleges “normál” energiafajtába pl.: fény,UV, elektromos, radioaktív, rádióhullám esetleg hang (!) is…(a hangnak különleges szerepe van, erre még vissztérünk) Gyakorlatilag minden anyagon áthatol, és terjedése igen gyors (meg kell mérni).

Több eszköz is létezik, amely a legtöbbször jelenlévő ún. transzverzális hullámot skalár vagy longitudinális hullámmá konvertálja. Ezek közül az első, a készülékünkben használt plazma. Más közegek is szóba jöhetnek, például képesek erre különféle összetett rezgő struktúrák is, (pl. piramis) persze ez mikro -és makro méretekben is értendő, illetve különféle kristályok és ferromágneses anyagok. A közös, hogy ezek az anyagok csak a rájuk jellemző frekvencián (frekvenciákon) tudják ezt megtenni.

http://www.cheniere.org -on vázlatos technikai leírást (és tömény elméletet) találunk a skalár-hullámok (főleg katonai) alkalmazásáról. Tehát adott egy speciális hullámfajta, amely áthatol mindenen, de mégis sejtjeinknek van rá egy “érzékenyített” vevőkészüléke. (Az hogy hol, az további kutatást érdemel, de valahol a DNS spirál kettős csavarodásában kell a “vevőkészüléket” keresni…) Ez felvet egy újabb kérdést: Ha egy sejtre hat, akkor vajon hogyan hat komplexen a testre, az agyra és ezáltal a tudatra? Mivel az egész kapcsolatban áll egymással elképzelhető hogy ne hatna???

Ha pl. komplex, a szervezetre jellemző frekvenciát viszünk be, akkor az hatni fog rá! Ezzel azonban, – lévén kétélű fegyver, – vigyázni kell. Ugyanúgy lehetnek pozitív és negatív hatásai is. Arra, hogy milyen spektrális összetételű, és frekvenciájú jelek engedhetők meg…

Roskó Farkas