Fejlődés az egészségen túl

Szerző Dr Szűcs Zoltán

Mi lehet az egészségen túl? Meddig terjeszthető az agytréning határa? A neuroterápia több lehetőséget rejt, mint panaszok uralását. Az agyműködés optimalizálása túlmutat betegségek gyógyításán. De meddig fejlődhetünk tovább egészségen? Meddig emelkedhetünk túl önmagunk korlátain?

A filozófiai jellegű kérdések olyan alapvető problémákhoz vezetnek, mint hogy: mi az egészség, és miért élünk.

Az egészség valójában egy életünkben elérhetetlen platóni idea és költői kép. Jobb híján a betegségek hiányát szokás egészségnek tekinteni. De eszébe jut Önnek minden reggel hálát és örömöt érezni azért, mert éppen semmije nem fáj, nincs eltörve, eldugulva, kifordulva, megroppanva? Képes átütő boldogságot érezni azért a csodálatos puszta tényért hogy: él, és Önre is lesüt a Nap?

Az egészség még fogalmi szinten sem érdekel bennünket addig, míg egy komolyabb betegség nem veri bele az orrunkat az alapkérdésbe: miért élünk és halunk meg? Bizonyosan nem azért jöttünk a világra, hogy még nagyobb kuplerájt hagyjunk magunk után a Földön. A büszke emberi öntudat nem csak egy lehetőség az anyag fejlődés-történetében hanem felelősség is. A reánk örökített tudatot nem kihasználni, tágítani és fejleszteni a legsúlyosabb emberi felelőtlenség és pazarlás.

A nyugati pszichológia hagyományosan a pszichopatológiára épül. Beállítottsága betegségre irányul, a “normálistól” eltérő emberi viselkedésre fókuszál, és terápiás eljárásai egyféle normalizációt céloznak. Kevés választ képesek adni arra, hogyan lehetne a jót még jobbá tenni. Talán ennek is köszönhető, hogy teljesítmény orientált szemléletünk szerint az egyéni életút időskorban magától értetődően testi és szellemi hanyatlást hoz.

De mit tegyünk, ha egészségesek vagyunk, ám szeretnénk ezt tovább fokozni?

Merre induljunk, ha szellemileg jól működünk, mégis szeretnénk mentális lehetőségeinket tovább fejleszteni, és saját határainkat kitolni?

Miként éljünk, hogy az idős kor ne a demencia és leépülés, hanem a nyugodt bölcsesség irányába vezessen?

A kapitalista gazdasági stratéria túlélésre alkalmatlannak bizonyult, a fogyasztói kultúra pedig tönkreverte emberi kapcsolatainkat, szétzilálta a családokat és elrabolta tőlünk az értelmes, tartalmas életpálya modelljét. A túláradó ingertömeg érzékeinket eltompította, érzelmeink elhalványultak, ünnepeink megfakultak. Hagyomány helyett globális egyenkultúrát tolnak le a torkunkon, és miközben átgázol rajtunk a mega-multi-hyper-szuper úthenger, hajlamossá válunk elfelejteni: már nincsenek válaszaink születésre és halálra, élet értelmére. E válaszok nélkül pedig nem létezhet kultúra. Egyre több ember érzi át a külsőségekre irányuló életút ürességét, s ez ad táptalajt a jó értelemben vett belső út: az ezotéria felvirágzásához.

Mindannyian szabadságot kaptunk annak eldöntésére, hogyan tekintünk a világra, és hogyan éljük életünket. A kvantumfizika és idegélettan egységesen megerősíti, hogy a valóság csak a fejünkben létező illúzió, melyet sajátos percepciónk teremt meg. Alapvető sorskérdéseinkre csak akkor kaphatunk választ, ha kilépünk a körénk épített szocio-kultúrális paradigmából, és felelevenítjük ősrégi tudásunkat test és lélek, rész és egész viszonyáról. Sámáni szellemhagyományunk, zoroaszter és napkultusz, kaldeus és szufi tudás, őskereszténység és teozófia, jóga és buddhista bölcselet beszél egy olyan életről, ahol folyamatos tanulás és szellemi önfejlesztés adhat értelmet a születésnek és magyarázhatja szükségszerű halált, mely utat enged az új megszületésének.

A spirituális oldalon kevéssé nyitott keresőt is megnyugvással kell eltöltse a felismerés: a boldogság és boldogulás útja a legkorszerűbb idegélettani, pszichológiai tudományos ismereteink szerint is befelé vezetnek, az önépítkezés és önismeret technikáin keresztül.

A biofeedback lehetőségei messze túlterjednek betegségek orvoslásán és tünetek szüntetésén: az egészséget kínálják. A biofeedback gyakorló saját tudattalan énjének felfedezésére indul, a neurofeedback pedig döbbenetesen hatékony technikákat kínál az idegrendszerünk kapacitásainkat optimalizálására.

A megfelelő működési módok begyakorlása testi-szellemi csúcsteljesítményt garantálhat sportolónak, előadóművésznek egyaránt, az alfa-théta tréning drámai gyorsasággal vezethet el átütő spirituális felismeréseket hozó rendkívül mély meditatív állapotba, az önfejlesztő tréning és szüntelen tanulás pedig az öregedés folyamatát is más kontextusba helyezi.

A biofeedback és neurofeedback: a legkorszerűbb technikával és informatikával párosított agykontroll, ahol a tanuló nap mint nap közvetlenül láthatja gyakorlásának eredményét. Célja nem betegségek kontrollja. Célja maga az egészség!