Neuroscope Multi-purpose Biofeedback system

NEUROSCOPE

Multi-purpose Biofeedback Training Courses

 A NEUROSCOPE digitális tükörképet tart elénk elménk és érzelmeink aktuális állapotáról.  Az intézet képzési rendszere több éves kutatói munka eredményeként, különböző tudományágak képviselőinek együttműködésével jött létre. Ez egy EEG készülék egy szoftver és az ehhez tartozó módszertan. A tudományos világ több területének eredményeit, kutatásait felhasználva vizsgálja és tudatosítja az emberi agy működési mechanizmusait, lehetőségeit. Lehetségessé vált, hogy az ember jelen idejű visszajelzést kapjon a tudatállapotáról különböző élethelyzetekben. 

A rendszer segítségével már képesek vagyunk követni a tudatállapotaink változásait és önmaguk megértéséhez eljuttatni a rendszer felhasználóit.

_________________________________________________

 

A cél önmagunk meghaladása. 

Agyunkban mérhetőek az idegi aktivitás elektromágneses impulzusai. A tudatállapotokért felelős alacsony frekvenciás sávtartományok közismertebb neveken a következők: Gamma, Béta, Alfa, Théta, Delta. A rendszer – mint digitális tükörkép – a jellemzőket folyamatosan rögzíti, és lehetővé teszi az azonnali, objektív kiértékelést. 

A három megközelítési rendszer – integrációs módszer:

Fiziológiai  – Az agy és a szív állapotainak összefüggései

Pszichés – Érzelmi és gondolati tartományok

Mentális – Integrációs képességek, ez már meghaladja az arisztotelészi gondolkodás vagy-vagy logikájáte

A Neuroscope oktatási koncepció segítségével nyomon követhetők, koordinálhatók a felhasználók egyedi adottságai. Az egyéni tapasztalatokból, felismerésekből és azok megértéséből fakad, hogy az érzetek, állapotok, mentális élmények tudatosodnak. Ennek következtében automatikusan íródnak felül a korábbi viselkedési minták.

_________________________________________________

 

AZ ESZKÖZ 

Az egyik általunk használt EEG-készülék a Muse, amely egy szenzorokkal ellátott, a hétköznapi tevékenységek végzése közben kifejezetten kényelmesen viselhető fejpánt. A készülék az egyedi szoftverek segítségével lehetővé teszi a bal és jobb agyfélteke által termelt elektromágneses hullámok detektálását.

A szoftver az EEG jeleket (opcionális HRV kiegészítéssel) használja fel kiértékelő programjában. Hangokká, vizuális jelzésekké alakítva, valós képet ad a felhasználónak, aki ezáltal saját tudatának változásait azonnal és pontosan követheti. Lehetősége nyílik saját tudatállapotát nemcsak megfigyelni, de szabályozni is. 

Koncentrációnövelésre, stresszkezelésre, relaxációs gyakorlatokra, a tanulási hatékonyság növelésére, képesség- és szervezetfejlesztésre egyaránt használjuk.

 

_________________________________________________

 

A rendszer alapból biztosítja a felhasználónak, hogy saját érzeteit, tudatállapotait objektíven be tudja azonosítani és megtanulja – azok frekvenciáit felismerve – önmagát szabályozni.

A Neuroscope rendszerében, – széles sávú detektálás esetén száraz elektródás EEG-készüléket egy miniatűr EKG-val tesszük fiziológiai szempontból is kutathatóvá, követhetővé. A kettő összekapcsolásának előnye, hogy a mérendő személyt természetes környezetében vizsgáljuk, folyamatos visszajelzést kapva valós állapotáról. Mindez kezelhetőbb, a napi gyakorlatban alkalmazhatóbb, mint a jelenlegi orvosi gyakorlat.

_________________________________________________

 

HOGYAN TÖRTÉNIK?

A méréseket jellemzően nyugalmi állapotban végezzük. Különböző nehézségi fokozatú, csukott illetve nyitott szemes aktív-passzív gyakorlatokat alkalmazunk.

A monitorozást tulajdonképpen bárhol, bármilyen környezetben végezhetjük, ahol a felhasználó nem végez hirtelen mozdulatokkal járó fizikai tevékenységet.

Kiértékelő rendszer: 

Méri és rögzíti a résztvevő agyi/tudati működésének paramétereit. Ezt grafikonokkal, képi formában, valós időben ábrázolja. Mindez visszakövethető, kinyomtatható, elemezhető és kutatható. A technológia gyakorolhatóvá teszi a kívánt tudatállapotok fenntartását.

 

_________________________________________________

 

ALKALMAZÁS, KÉPZÉS

 

“Többsíkú” tematikánk fókuszában önmagunk megismerése, illetve eddig rejtett képességeink, kompetenciáink feltérképezése és elsajátítása áll.

“Fejlődés helyett kibontakozás.”

Csapatunk ehhez nyújt elérhető technológiát, technikákat és gyakorlati alkalmazásokat.

 Kifejezetten a gyakorló saját tapasztalatán alapuló készségfejlesztő rendszert kínálunk. A “csak” elméleti tanfolyamok lehetőségeit messze meghaladjuk. Tanulhatóvá tesszük az érzelmek és gondolatok intenzitásának megfigyelését, szabályozását. 

 

_________________________________________________

 

A képzés eredményeként szignifikánsan kimutatható:

  • a szellemi és fizikai terhelhetőség változása
  • a gyorsabb erőnléti, pszichikai és mentális regeneráció
  • elmélyültebb, szociálisabb figyelem
  • a közösségi és magánélet területén nő a kreativitás
  • nő az intuíció százalékos időaránya
  • fejlődik a kommunikációs képesség
  • kialakul az önbizalom
  • nő a belső nyugalom időtartama
  • megszüntethető a “kiégés” veszélye
  • lehetővé válik egy munkaterület, munkapozíció pontos meghatározása, a résztvevők csoportjainak hatékony kiválasztása és szervezése

 

A képzés eredménye egyfajta “többsíkú látásmód”, önmagunk és a világ tágabb érzékelése. Egy új világ, ami meghaladhatóvá teszi a gordiuszi csomónak hitt problémákat is. 

Mindezt így együtt a tudat hangolásának (TH) nevezzük.