PlazmaGenerátorokról


A következő írásom nem fogja követni sem a fizika, elektronika és ezoterika által használt terminológiákat, inkább ötvözi azokat.  Az ebből adódó pontatlanságok, pongyolaságok abból fakadnak, hogy a terület további pontosítást, kutatást érdemel.  Ezért így ebben a formában nem tekinthető tudományos cikknek, és még inkább nem axiómák, törvényszerűségek lefektetésének.  Ez a szerző személyes tapasztalataiból, és a rendelkezésre álló információkból született szintézis.  Célja azonban mégis a megismertetése az adott területnek, és segítség az ezzel foglalkozóknak, foglalkozni kívánóknak.
A tapasztalatok nem légből kapottak, több éves vizsgálódás eredménye. A tapasztalatokat extra-szenzoros képességekkel rendelkező emberek is megerősítették.

Rife az 1950-es években dolgozott az ő készülékével, mellyel  az ún “frekvenciagyógyászat” segítségével kórokozókat tudott elpusztítani.  A közvetlen biológiai hatásokat szintén a saját maga által fejlesztett mikroszkóppal tudta-élőben-  megfigyelni.

http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Rife

A mai követők közül Hulda-Clark-ot és Jim Bare-t emelném ki,   ők sokat tettek a technológia finomításáért, és a frekvenciák pontosabb kiméréséért.
Mo-i követője Vértesi Csaba.

A lényeg a következő:
Ha az emberi szervezetet megfelelő frekvenciájú és megfelelő erősségű elektromágneses (jellegű) sugárzással sugározzuk be, akkor szelektíven irthatók, vagy elnyomhatók bizonyos kórokozók, paraziták.

A testbe többféleképpen be lehet vinni ezeket a hullámokat:
-galvanikusan, közvetlen érintkezéssel (megfogjuk)
Ennek hátránya, hogy gyenge, és egyenetlenül fog eloszlani, a jobb elektromos vezetőképességű részen fog átáramlani az energia nagy része, esetleg elkerülve a kívánt részeket.
-elektromágnesesen  (antennával)
viselkedése kb. ugyanaz mint az előző esetben, mert amint a kisugárzott hullám eléri a testet, abban már áramként folyik tovább.  A frekvencia és a teljesítmény megfelelő megválasztásával megválasztható, hogy az energia milyen mélyen hatoljon be a szövetekbe. (behatolási mélység -lásd még skin-hatás)
DE ez egy másik elv, az úgynevezett diatermiás készülékek.  Itt nagyfrekvenciás besugárzással hőt keltenek a szövetekben.   (a frekvencia itt 13,56 illetve 27MHz, a teljesítmény 300..500W)  Ezeket elsősorbasn ízületi problémák kezelésére használják.

-mágnesesen
Ez hatásos módszer és vannak berendezések melyek ilyen elven működnek.  Valamikor csak egy állandómágnest használnak, már az is képes pozitív biológiai hatásokat kiváltani, ha a megfelelő pólusával a megfelelő helyre teszik.   A változó elektromágneses tér sokkal jobban áthatol a testen.  A hátrány az, hogy itt meg pont  a test elnyelőképessége kicsi, meglehetősen nagy teljesítményeket kell használni.   (pl. Papadopulos-féle készülék)

JÓ LENNE  egy olyan sugárzást találni
-a sejtekre, illetve kórokozókra közvetlenül tudna hatni
-de nagy az áthatolóképessége
-át lehessen vinni a segítségével egy adott modulációt (frekvenciát) ami a célzott közegre jellemző.

Erre a célra fejlesztette ki Rife a plazma-csövét.  Itt többféle sugárzás is keletkezik, például elektromágneses, UV, nagyon gyenge röntgen (esetleg), és fény is.

Azonban itt egy kiegészítést kell tennünk, ami tudományosan még nem elfogadott, azonban a mérési anomáliák egy másfajta-nagy áthatolóképességű hullámra utalnak.

Ez amit sokféleképpen emlegetnek, skalár-hullám, ZPE- mező, chi, prana, Tesla-hullám, hideg-elektromosság stb. (több száz neve van)

Egyelőre erre -tudományosan és pontosan reprodukálható- szenzorunk  még nincsen.

Nagyon nagy energiasűrűségek esetén konvertálódhat bármilyen tetszőleges “normál” energiafajtába pl: fény,UV, elektromos, radioaktív, rádióhullám esetleg hang (!) is…
(a hangnak különleges szerepe van, erre még visszatérünk)
Gyakorlatilag minden anyagon áthatol, és terjedése igen gyors.  (meg kell mérni)

Több eszköz is létezik, amely a legtöbbször jelenlévő ún. transzverzális hullámot skalár vagy longitudinális hullámmá konvertálja. 
Ezek közül az első készülékünkben használt plazma.
Más közegek is szóba jöhetnek, például képesek erre különféle összetett rezgő struktúrák (pl.piramis)  persze ez mikro-és makroméretekben is értendő, illetve különféle kristályok, és ferromágneses anyagok.  A közös, hogy ezek az anyagok csak a rájuk jellemző frekvencián (frekvenciákon) tudják ezt megtenni.
Itt érdemes elolvasni az  Antoine Prioré- hez kapcsolódó cikk részletet, de az egész cikk maga nagyon érdekes.
http://www.freeweb.hu/aranylaci/skalar/skalar.htm

A
http://www.cheniere.org
-on  vázlatos technikai leírást (és tömény elméletet)  találunk a skalár-hullámok (főleg katonai) alkalmazásáról.

Tehát adott egy speciális hullámfajta, amely áthatol mindenen, de mégis sejtjeinknek van rá egy “érzékenyített” vevőkészüléke.
(Az hogy hol, az további kutatást érdemel, de valahol a DNS spirál kettős csavarodásában kell a “vevőkészüléket” keresni…)

Ez felvet egy újabb kérdést  Ha egy sejtre, hat, akkor vajon hogyan hat komplexen a testre, az agyra, és ez által a tudatra?  Mivel az egész kapcsolatban áll egymással elképzelhető hogy ne hatna???

Ha pl. komplex, a szervezetre jellemző frekvenciát viszünk be, akkor az hatni fog rá!   Ezzel azonban -lévén kétélű fegyver- vigyázni kell  Ugyanúgy lehetnek pozitív és negítav hatásai is.  Azt hogy milyen spektrális összetételű, és frekvenciájú jelek engedhetők meg,

************************
HAARP
A HAARP  egy -eredetileg Alaszkában található, speciális, az Ionoszféra (a földet körülvevő, a napszél hatására létrejövő ionizált réteg)  rádióhullámok általi befolyásolására épített készülékrendszer.  Antennarendszerből,. és az ehhez tartozó adóberendszés-csoportokból áll.

http://en.wikipedia.org/wiki/High_Frequency_Active_Auroral_Research_Program
http://en.wikipedia.org/wiki/EISCAT

Azóta a rendszer kibővült, és Pl. Norvégiában is található egy 320MW majd 1GW teljesítményű állomás, nem beszélve az ismeretlen Orosz állomásokról.

Az hogy pontosan hogyan kapcsolódik a Tesla-féle energiaátviteli rendszerhez, nem tudjuk.  Tesla egy másféle rendszert képzelt el, sokkal alacsonyabb frekvencián, az ionoszféra rádióhullámokat tükröző hatását kihasználva.  (a rövidhullámok 3..30MHz közötti tartományát veri vissza a legjobban, és 10GHz kürül pedig van néhány “csillapítási ablak” -itt működnek a távközlési műsorszóró műholdak)  Itt több komplex hatás adódik össze, a légkör összetétele, a vízgőz hatása, az ionoszféra hatása, a földfelszín vezetőképessége stb

Az ionoszféra energiájának helyi “megemelése”  többféle célt szolgálhat, például hatalmas kisülést lehet előidézni a földfelszín felé, amely irányított fegyver lehet.  ún. “blu-ray weapon”  Ebben UV lézereket is segítségül szoktak “hívni”… Ezért blu-ray…

A másik lehetséges eset, hogy az ionoszférát nagy területen, és több helyen “megemelve”  egy tükröző, vagy akár fókuszáló hatást érjenek el.  Az antennarendszerrel pedig ebbe belelőnek egy nagyobb frekvenciájú nagy energiájú sugárzást.  Ez által a Föld bármely pontja besugározhatóvá válik.
(És skalár-hullámot, is lehet használni, nem csak a hagyományos rádióhullámokat.

Bearden oldalán több érdekességet is találunk, bár erről  részről szinte semmilyen gyakorlatban használható információ nincs.  Azt állítja, hogy ezek a HAARP és EISCAT állomások fegyverként is használhatóak.

Egyes paranoiásabb elképzelések szerint a hullámokat olyan frekvenciákkal modulálják, mely az agyhullámokhoz hasonló, ezáltal ugyan gyenge, de hosszú távon mégis komoly befolyásoló hatást lehet elérni.  
Egy ideig a rövidhullámú rádión lehetett fogni a jelet, (6..20MHz között) de ez ma már nem működik, úgy tűnik az adó átváltott a tisztán longitudinális komponens sugárzására.
Aki ismeri a hangját, az tudja miről van szó.  Amennyiben sikerül újra rögzíteni a hangot, akkor azt el fogom küldeni.
De ettől még a hatás él.  
Nem célom a paranoiás összeesküvés-elméletek támogatása.
A befolyásolás célja: ismeretlen  Az emberre gyakorolt hatás: ismeretlen  szelektív-e a génállomány, rassz, népcsoport, földrajzi elhelyezkedés szerint: nem tudjuk

******************************************
A terápiás készülékünk további célja:  amennyiben valóban fennál egy külső befolyásolás lehetősége, akkor a készülék a környezetében elő tud állítani, egy mesterséges, de a természeteshez még mindig sokkal jobban közelítő hullámot, elnyomva ezáltal a külső befolyásoló jeleket.

A készülék tehát alkalmas sejt-szintű beavatkozásra is, de komplexebb, és megfelelő frekvenciájú jelekkel táplálva, az emberi szervezet nagyobb egységeire is tud hatni az eddigi tapasztalatok szerint.

A jelenlegi készülékben a plazma mint egy skalár-hullám átalakító, és nemlineáris erősítő működik.  (a pontos működés akit érdekel, a legjobban talán az ún. optikai erősítőkhöz hasonlít)
http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_amplifier

A jeleket a vivőhullám erősségének változtatása, azaz az úgynevezett Amplitúdó-moduláció segítségével visszük rá a plazmára.  A plazma folyamatos fenntartására használható nagyfeszültség, vagy pedig nagyfrekvenciás nagyfeszültségű tér is.  Ez ugyan csak egy kiegészítő berendezés, de ez fogja meghatározni a plazma energiaszintjét, és pl. az átvihető legmagasabb frekvenciát is.

A plazmára nem csak egy frekvenciát hanem többet, illetve komplex jelet (hangjel, képjel(videojel) is rá lehet vinni.  Kérdés hogy a vételi oldal kellően felkészült-e ennek a vételére?

A plamán kívül többféle átalakító berendezés létezik, pl. speciális kristályok, ötvözetek ferromágneses anyagok
pl. egy alig ismer Magyar “lelet”  -ami éppen egy kommunikációs vagy gyógyító készülék
http://ufo.zug.hu/forum_tema/a-rejtelyes-magneziumrud-nyomaban_152.php


Rosko Farkas