Szenzorok és plazma-technológia

A társadalmi-gazdasági és környezeti problémák sokasága olyan komplexitásúvá vált, amelyek kezeléséhez megoldásához a korábbinál hatékonyabb, jóval tágabban is értelmezhető kognitív és vertikális tapasztalatokra van szükségünk a hétköznapi életben is. 

 

Miért is gondolhatjuk, hogy erre szükség van?

Elektromágneses rezgésekre, frekvenciákra épülő világunk egy exponenciálisan gyorsuló fejlődési szakaszba érkezett. Elkerülhetetlen, hogy a Rendszert, és annak viselkedését ne tekintsük át, objektíven.

A következőkben bemutatunk egy rendszert és ennek lehetőségeit.NEUROSCOPE  Multi-purpose Biofeedback SystemAz életben Homo Ludens-ként játszani az tud  a legjobban, – aki legjobban ismeri a játékszabályokat, lehetőségeket. Ez szubjektív tudattal nem lehetséges. Fontosnak tartjuk, hogy Önmagunk számára tapasztalható módon kapjunk képet a valóságról.

A tudományágakat szintetizálva vizsgáljuk az emberi agy működési mechanizmusait, a “tudat” lehetséges síkjait. A Neuroscope a tudati folyamatok, – tudatállapotok (Béta, Alfa, Théta, Delta, Gamma frekvenciasávok) elektromos leképezésére képes szoftver és hardver egyben. Egy Biofeedback /EEG, EKG stb./ diagnosztikai készülék, amely egy komplex eljárás keretében, a megszokottól eltérő módon lehetővé teszi az agyhullámok, a szív és a szervezetünk azonos idejű vizsgálatát, fiziológiai, pszichés és mentális diagnosztika felállításával.

 

Egy komplex metódus egy állapotmonitorozó rendszer és a kognitív folyamatok egzakt leírását biztosító technológiát forraszt egybe. Mindez olyan alkalmazástechnikai rendszerbe ágyazódik be, amely a következő mérési szinteket különbözteti meg:

 

Fiziológiai  – A testi és tudati állapotaink összefüggései

Pszichés – Érzelmi és gondolkodási regiszterek

Mentális – Integrációs képesség és állapot

 

A segítségével rendkívül könnyen követhetőek, koordinálhatók a felhasználók egyedi adottságai, élettani állapotuk, edzettségük pedig folyamatosan meghatározható. A visszajelzések lehetővé teszik az érzetek, állapotok, mentális élmények tudatos fixálását, aminek következtében felülíródnak a korábbi viselkedésminták. Bal és jobb agyfélteke, illetve ezek koherenciája. Koncentrációfejlesztésre, stresszkezelésre, relaxációs gyakorlatokra, tanulási hatékonyság növelésre egyaránt használjuk.AZ ESZKÖZ A készülék az EEG és EKG jeleit használja fel kiértékelő programjában, és hangokká, vagy akár vizuális jelzésekké alakítva visszajelez a rendszert használó személynek, aki ezáltal saját tudatának változásait azonnal és pontosan követheti. Lehetősége nyílik azokat „befolyásolni, irányítani”. Erre alapozva lehetővé teszi a felhasználónak, hogy felmérje, és a fokozatos fejlődést segítő leckéken át a korábbinál teljesebben megismerje tudata működését (és megtanulja azt irányítani). Így egyrészt “mesterséges érzékszervet” kap a saját tudatállapotaihoz, másrészt a leckék után speciális feladatok segítségével, teljesítménye kiértékelhető, fókusza koordinálhatóvá válik.A TECHNOLÓGIAMennyit változott a világ az emberi psziché működését megfigyelő eszközök szempontjából?

Mennyivel lett pontosabb ezeknek az állapotoknak a mérése? 

A NEUROSCOPE két kiemelten fontos területet, az agy és a szív egymáshoz való viszonyát koherenciáját montírozza, értékeli.

 

A rendszer egy EEG és EKG hardver, és egy általunk kifejlesztett speciális szoftver. Jellemzője, hogy “beazonosított tudati folyamatok” elektromágneses leképezésére alkalmas. Objektív válaszokat kapunk általa a saját belső működési mechanizmusainkról, érzeteinkről, tapasztalatainkról.

Az EEG-vel az agyi működés alapvető pszichés és mentális élettani hátterét vizsgálhatjuk meg azt, hogy milyen folyamatok zajlanak, megmutatja nekünk az agyhullámaink aktuális állapotát és minőségét, stabil adatot szolgáltat az agy bioelektromos tevékenységéről.

AZ EKG a szívről, mint az élet motorjáról ad képet, információt. Azért fontos a szív állapota, mert a keringés fenntartásával és az életfontosságú oxigén és egyéb anyagok szállításával alapvető szerepet játszik a szervezet működésében. Betegsége kihat mindenre. A szívizom normáltól eltérő működésének jelei tünetek nélkül is mutatkozhatnak már az EKG-n. 

 

 (megjegyzés:  ezeket a méréseket eddig csak egy szűk orvosi réteg értelmezte, az információt csak a „szakemberek” látták.)

 

Rendszerünk csak másodlagos szinten foglalkozik a topológiai megközelítéssel, az elsődleges szempont a frekvenciákban való megközelítés és ezeknek a mechanizmusok az egymáshoz kapcsolódó viszonya, koherenciája, a  tudatállapotokra értelmezhető hatása.

 

A berendezés fizikai része áll egy 2-8  csatornás száraz elektródás EEG készülékből, és egy viselhető miniatűr EKG készülékből.  Ennek előnye, hogy a mérendő személyt természetes környezetében vizsgálhatjuk, kényelmetlen előkészítő tevékenység nélkül, így a mérésre való befolyásolást, és a stressz faktort csökkenteni tudjuk.

 

MŰKÖDÉSEA rendszer fókuszában a tudat állapotainak és működésének vizsgálata áll. A figyelem, a fókusz és az összpontosítás képességének mérése, illetve azok minél tökéletesebb elsajátításának a tréningezése.

 

Mérések változatai:

 A nyugalmi (például csukott szemes, fekvő állapotban) elvégzett mérés után a rendszer számos lehetőséget nyújt a felvett adatok minél több szempont szerinti kiértékelésre.  

Feladatoktól függően monitorozzuk a csukott szemes aktív-passzív, illetve a nyittott szemes aktív-passzív állapotokból adodó változásokat.

Tudatállapotok előidézésével, illetve bal és jobb agyfélteke dominanciával, – agyunkkal vezérelhetjük játékos formában a feladatokat.
Kiértékelő rendszerA mérések időtartama alatt a program folyamatosan méri és rögzíti a résztvevő agyi/tudati működésének paramétereit. 

A kiértékelő rendszer segítségével ezt grafikonok, hang és kép formájában ábrázolhatja, mely kinyomtatható, kézbe vehető.

A rendszer legfontosabb sajátossága, hogy a hallgató egymásra épülő, fokozódó nehézségű gyakorlatok (illetve speciális mérések során) azonosíthatja be saját érzeteit, tudatállapotait. A szóbeli irányítás és a különleges hatások moduláris kombinációival az igényszerű ellazítás (stresszcsökkentés) céljának is képes alapból megfelelni. Ám ezen túl, legfőképp, a belső harmóniát és az intuíciót tápláló tudatállapotok fenntartását teszi a technológia mindenki számára gyakorolhatóvá, edzhetővé. 

 

Ezeknek a méréseknek köszönhetően nagyon pontos képet kaphatunk fiziológiánk, pszichénk, mentális állapotunk működéséről. ALKALMAZÁS, KÉPZÉS, TUDATHANGOLÁS“Többsíkú” tematikánk fókuszában önmagunk megismerése, illetve eddig rejtett képességeink feltérképezése és azok elsajátítása áll. 

 

Fejlődés helyett kibontakozás

 

Csapatunk ehhez technológiát, technikákat és gyakorlati alkalmazásokat tesz lehetővé:

 

kifejezetten a gyakorló saját tapasztalatán alapuló készségfejlesztő rendszert,

ami a “csak” elméleti (pusztán átvett, vélt információkat átadó) tanfolyamok lehetőségeit, meghaladja,

az érzelmi és gondolati intenzitás szabályozását, /Intenzitástan/ – melyek így megismerhető és önmagunk által mérhető, módosítható tudati folyamattá válnak.

 

A képzés eredményei potenciálisan az élet minden területén hoznak eredményt.

Például:


  • kimutatható a szellemi és fizikai terhelhetőség változása
  • gyorsabb a fizikai, pszichikai és mentális regenerációs készség
  • elmélyültebb, szociálisabb figyelem a közösségi és magán élet területén is
  • nő a kreativitás és intuíció százalékos idő aránya
  • fejlődik a kommunikációs képesség
  • kialakul az önbizalom és a belső nyugalom
  • megszűnik a “kiégés” lehetősége
  • munkaterület és -pozíció pontosabb meghatározása
  • és még sorolhatnánk… a lényege, hogy a szellemi aktivitás a síkok beazonosításával auotómatikusan egy több síkú szemléletet tesz elérhetővé. – Ami azt is jelentheti, hogy új világ, új szemlélet megoldhatóvá teszi az addig Gordiuszi csomónak hitt “problémákat” – interferenciákat.Mi ezt együtt, a tudat hangolásának nevezzük.

AZ INTÉZET

 

Intézetünk kutatás-fejlesztéssel foglalkozik, elsősorban interdiszciplináris megközelítéssel. Olyan tudományfilozófiai (elméleti és gyakorlati) témaköröket is vizsgálunk, melyek ma még csak részben vannak benne a tudományos fősodorban.

 

Csak hogy néhány népszerű területet említsünk:  Tanuló-rendszerek, Big Data, ön-vezető járművek, interaktív házak, épületautomatizálás,  interaktív tér, VR és Augmented Reality, informatikával támogatott mezőgazdaság, orvoslás, nanotechnológia (‘intelligens” anyagok)A technológia, az ember és a mindennapok… – Ez azt jelenti, hogy a kihívást már nem maga a technológia jelenti, hanem ezek integrálása egy, az ember által is használható rendszerbe. A technológia nem önmagában létezik, hanem mindig valamiféle céllal hozzuk létre.  A felhasználás irányát  és minőségét alapvetően befolyásolja, hogy a technológia használói milyen tudatossági fokkal rendelkeznek.

Intézet technológiái: Plazma-kutatás, Tudatállapot-kutatás, Frekvencia-kutatás, ezeknek rezgéseken,

 állapotokon keresztül való megközelítése és tapasztalása.

 

Míg A Neuroscope a saját belső folyamatok feltárására irányuló gondolati, emocionális és tudati visszatükröző rendszer, addig detektáló technológiáink mellett nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ugyanilyen pontossággal, legyünk képesek hangolni a bennünket körbevevő teret és saját biokémiai rendszerünket. Ezt leghatékonyabban az állóhullámok képesek megoldani.

 – A Plazma technológiánk ezt a célt szolgálja.
Plazma TechnológiaA terület mélyebb kutatása az 1950-es években indult.  A Plazma széleskörű felhasználásaiból Mi a plazma-rezgések biológiai rendszerekre, és az emberi fiziológiára, illetve a tudatra gyakorolt hatását vizsgáljuk. Az információ bevitel komplex frekvenciák segítségével történik, számítógép vezérelten.  A plazma által keltett ‘állóhullám’ gyakorlatilag ellenállás nélül halad át minden anyagi struktúrán, így, a test minden részébe eljut, ezáltal nagyobb ‘kezelési’ hatékonyságot tesz lehetővé. Az ok, amiért sokkal hatékonyabb az az, hogy a szervezetben mikro és makro méretekben is az információátvitel is ilyen mechanizmusokon alapszik. 

A technológia erre közvetlenül hat, ezáltal a torzulások, és a káros mellékhatások gyakorlatilag minimalizálódnak. Szervezetünk minden idegi impulzusa elektromos áram, minden sejtünk egy-egy miniatűr elem.

Most kezdjük megérteni a világban érzékelhető folyamatok komplexitását, és ezek összefüggéseit.  Ennek egyik aspektusa, a frekvencia, azaz az ismétlődések gyakorisága, dinamikája. Ám ez is értelmezhető egy sokkal magasabb szinten amikor már valamiféle “rezgéskép”-ről beszélhetünk.

Napjainkban a kozmológusok, csillagászok és qvantumfizikusok “újra”  felfedezik a nagy léptékű szinkronicitások összefüggéseit is.  Ezáltal mélyebben megérthetővé válik a technológia alapvető működésmódja.Miért is?László Ervin professzor szerint a vákuum virtuális részecske-hullámai, más néven a skalár-hullámok lehetővé teszik az ember számára, hogy a kozmosz egész információs mezejébe foglalt információhoz hozzáférjen. Ezek a kvantumrészecskék attól „virtuálisak”, hogy rövid ideig élnek, pontosabban a kvantummechanika határozatlansági törvénye megengedi kis tömegű részecskék spontán keletkezését és fennmaradását úgy, hogy minél kisebb tömegű egy virtuális részecske, annál hosszabb ideig maradhat fenn.

 

A skalár-hullámok kvantumainak tömege tetszőlegesen kis értéket vehet fel, így ők a legalkalmasabb anyagi hordozók a legfinomabb gondolkodási, létezési folyamatok fenntartására. A skalár-hullámok fizikáját még az einsteini relativitáselmélet előtt fedezte fel Whittaker 1903-ban és ismertette szakfolyóiratokban. A skalár-hullámok terjedési sebessége annál nagyobb, minél kisebb tömegű a virtuális részecske, és így elvileg korlátlan. A kozmikus információs mező, illetve a pszi-mező hullámait skalár-hullámok hordozzák. A skalár-hullámok a vákuum virtuális részecskéinek hullámait jelentik. Ezek tömege, energiája nem elég ahhoz, hogy valóságosan, makroszkopikus mérőműszerekkel mérhetők legyenek jelenleg, /Ezt hamarosan orvosoljuk./ ám az emberi agy és az élő szervezet erre alapból képes. A skalár-hullámok, rendkívül alacsony energiájuk révén, képesek az elektromágneses hullámokénál nagyobb, kozmikus léptékű koherenciahossz biztosítására.

 

Az emberi tudatvilág egyre mélyebb szintjein egyre gyorsabb és nagyobb számú gondolati folyamat zajlik. Ehhez egyre finomabb, kisebb tömegű anyagi hordozó szükséges. A skalár-hullámok, amelyek a legmélyebb tudatszint hordozói, a világegyetem egészével hangolnak össze bennünket.Perspektívák

 

Kutatásaink egyik legfontosabb eleme a technológia és a tudatkutatás kapcsolata. MInt a bevezetőben is említettük, a tudományterületek újraegyesítése, az interdiszciplinaritás, illetve a kognitív gondolkodás. Kiemelt helyen kezeljük ezen belül is az általunk operátorképzésnek nevezett intézeti projektet, amely a tudatkutatás lehetőségeit eddig nem köztudottan ismert módon képes alkalmazni. 

 

Amiben speciálisak vagyunk, az a szemléletmód, amellyel a meglévő jelenségeket, összefüggéseket egy újfajta nézőpontból világítjuk meg. Emellett a technológiánk összeköti napjaink emberét a többsíkú “gondolkodás” gyakorlati ismeretével és alkalmazásával.