Felfedezésre vár

Az Új Eon

Létezz aszerint, melyre nézve akarhatod, hogy egyetemes törvény legyen.

Főbb tevékenységeink

Mire fókuszálunk?

A szavak nélkül jelentkező, közvetlen meglátásnak az az előnye a “gondolkodás” eredményeként megszövegezett tanítás felett, hogy nyelvezetük a fizikai koordináta jelenségeiből született, és ezért a szavak tartalma időre és térre van korlátozva.

Agykutatás

Neurofeedback

Kifejezetten a gyakorló saját tapasztalatán alapuló készségfejlesztő rendszert kínálunk. A “csak” elméleti tanfolyamok lehetőségeit messze meghaladjuk. Tanulhatóvá tesszük az érzelmek és gondolatok intenzitásának megfigyelését, szabályozását.

Szenzor és plazma technológia

A Plazma Generátor által előállított skalár hullámnak, azaz “elektromágneses jellegű” modulált sugárzásnak korlátlan az áthatolóképessége. Közvetlenül tud hatni akár a sejtekre, akár a környzetre.  Segítségével át lehet vinni egy – a célzott közegre jellemző – modulált frekvenciát, illetve frekvencia komplexumot.

Módszertani képzés és oktatás

A csoda a gyorsulásban rejlik, a qvantum fizikában éppúgy, mint a pszichológiában. Úgy hisszük, hogy a harmadik tudatállapot, más néven a szuperéber állapot tanulmányozásánál ebből a fogalomból kell kiindulni. Intenzitás és intenzitásreguláció. Frekvencia szabályozás

Alapkutatás és fejlesztés

Határtudományokkal foglalkozunk, amelyek ma még nem, vagy csak részben vannak benne a tudományos fősodorban. Ennek fő elemei a technológia és a tudatkutatás kapcsolata, – mintegy az „új Eon” tudományaként. Tovább menve a mentális evolúció, az információ feldolgozás új lehetőségei, az anyagkutatás és alkalmazás óriási változást hoznak.

Dimenzió és frekvencia tudomány

Az emberi tudat felfogó és fogalomalkotási képessége, a több dimenziós érzékelést is lehetővé teszi. így ezt felismerve nem maradhatunk meg azon elvárások érvényesítésénél, mely a világegyetemet, az anyagi töménységben, korlátozott rezgéstartományú érzékszerveknek, műszereknek feleltetjük meg kizárólagosan. Az ember biológiailag egy több síkú transzformátor állomás.

Anyagkutatás energitermelés és tárolás

Valóságunk kiemelt területe a mikrokozmosz

Linearitás helyett exponencialitás

Ha az Új Ember öntudati tevékenységét megkíséreljük leírni, a leírás módjának más természetűnek kell lennie, mint a múltban volt.

Mivel a jelenségek több dimenzióban és különféle koordinátarendszerekben történnek, ezeket a nagytávlatú összefüggéseket csupán úgy közelíthetjük meg, ha a vizsgálat módszere és a logikai rendszer ennek megfelelően változtatható, és rugalmasan alkalmazkodik a több dimenzióban létező megnyilvánulási formatendenciák közé.

Exponenciális változások

Társadalom innováció

Ha az Új Ember öntudati tevékenységét megkíséreljük leírni, a leírás módjának más természetűnek kell lennie, mint a múltban volt.

Amivel szeretünk foglalkozni

Projektjeink


Non-invazív transzformáció

A létezés síkjai

A dimenzió kitárulás korszakában  a térhódítás értelmetlenné válik. A lokális tér birtokának nincs többé értéke. Ennek a lényeges változásnak oka kettős. Először is létezésünk gigászi módon kibővül, ismeretlen térformák és világegyetemek nyílnak meg az emberiség számára. Másodszor pedig feltárul a parányok birodalma is, úgyhogy minimális térben rejtett univerzumokat fedeznek fel és a kiterjedés már nem determinálja a hozzá kötött hatalmi komplexum erejét.

Az újonnan feltáruló több síkú lét szemléletében elmélyedő kitágult emberi öntudat az a transzformáló központ, mely először képes bekapcsolni a Kozmikus Kitárulás ideakomplexumát.

Fizikai dimenzió

A fizikai dimenziórendszerek tér és idő mértéke szerint hatványozódnak. Tartalmuk azonban mindig tér és időbeli marad. Nyelvezetünk, fogalomalkotásunk ugyanis az érzékelhető világ jelenségeire van beállítva, ezért a régi fogalmak félrevezetnek, mert ideatartalmuk mindig határolt idő és térbeli koncepcióra utal.

Pszichikai dimenzió

A pszichikai dimenziórendszerekben a psziché gondolati és érzelmi regiszterei szólalnak meg. Hatásuk a mélységbe terjed, áttörve a felszín felületi szemléletét, mely a fizikai rendszer sajátja. A vonzás-taszítás impulzusai és az esztétikai szempontok formaadása közt hullámzik ennek a rendszernek az aktivitása.

Mentális dimenzió

A mentális dimenziórendszerek az absztrakt gondolkodás, az érzetek alkotása, valamint a valóságérzékelés határtalan lehetőségű területén léteznek. Legfőbb jellegzetességük a részletek figyelmen kívűl hagyása, illetve a belőlük való kiemelkedés, továbbá a személytelen szemlélet és a szintetikus látás.

Világegyetemünk első látásra – a természettudomány ma ismert szemléletében – csupán önkényesen választott vetületeket mutat. A létezés mélyebb értelme, a természeti jelenségek mozgató erőivel együtt, több, egymásra merőleges dimenzió közt oszlik meg. A Biológia egyetlen folyamata, a fizika egyetlen törvénye sem érthető meg speciális dimenziók korlátai között. A dolgok szemléletét a földi tudás számára az nehezíti, hogy a valóságunk széttagolt célszerűségi ideái olyan koordinátarendszerekben rejtőznek, melyek érzékelhetetlenek számunkra, és amelyeket régebbi, pontról-pontra haladó logikával nem közelíthetünk meg.

Nyitott szemmel a világban

Interdiszciplináris Tudástár


 • Morfogenetikus mező és szabad energia

  Morfogenetikus mező és szabad energia

  “A Biosz egész területén mozgó spirálsávok viszik beteljesedésük felé a fizikai organizmusokat. Amit életnek nevezünk, valójában…

 • A biorezonanciáról érthetően

  A biorezonanciáról érthetően

  A biorezonancia a jövő orvostudományának egyik legnagyobb ígérete, mivel a szervezet legalapvetőbb folyamatainak befolyásolásával beindítja, serkenti…

 • Hogyan lehetséges a létezés?

  Hogyan lehetséges a létezés?

  John Archibald Wheeler, a kvantummisztériumok főpapja, úgy gondolja, hogy a valóság nem a fizikai részecskék, hanem…